Οι δραστηριότητες μας

Αποστολή

Διαδικασία Αξιολόγησης

Το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αναλαμβάνει δραστηριότητες αξιολόγησης, διάγνωσης και υποστήριξης μαθητών, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της ευρύτερης κοινότητας.

Το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ευβοίας, όπως και όλα τα άλλα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ανά την επικράτεια, αξιολογούν μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος της ηλικίας τους.

Ενημερωθείτε για την διαδικασία που εφαρμόζουν τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για την αξιολόγηση των μαθητών.

Νομοθεσία

Ειδήσεις

Εξοικειωθείτε με την νομοθεσία που διέπει τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της επικράτειας και βρείτε περισσότερες πληροφορίες.

17 Νοεμβρίου 2017

 

Πρόσκληση ΕΕΕΕΚ σε εορταστική εκδήλωση για το Πολυτεχνείο