Ποιοί Είμαστε

Το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ευβοίας είναι το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών το οποίο ιδρύθηκε με τον Ν.3699/2008 και ξεκίνησε την λειτουργία του ως Κ.Δ.Α.Υ., με τον Ν.2817/2000.

 

Το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αναλαμβάνει δραστηριότητες αξιολόγησης, διάγνωσης και υποστήριξης μαθητών, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της ευρύτερης κοινότητας.

 

Το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ευβοίας υπάγεται και εποπτεύεται απευθείας από τον  Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδος που έχει έδρα την Λαμία.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΕΥΒΟΙΑΣ

 

-    ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Λινάρδου Δήμητρα | ΠΕ60.50

Εκπαιδευτικός Προσχολικής Αγωγής, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Τηλ: 22210 41254, 22210 41225

 

-    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Μανή Παρασκευή | ΠΕ60.50

Εκπαιδευτικός Προσχολικής Αγωγής, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Τηλ: 22210 41225

 

Τσιάρα Βασιλική | ΠΕ70

Εκπαιδευτικός

Τηλ: 22210 41235

 

Γοδεβέονου Ελένη | ΠΕ70.50

Εκπαιδευτικός

Τηλ: 22210 41235

 

Νεστεροπούλου Παρασκευή | ΠΕ60.50

Εκπαιδευτικός

 

Δημητρίου Λουκία | ΠΕ02.50

Εκπαιδευτικός

 

-    ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Καρυστινός Ανδρέας | ΠΕ23

Ψυχολόγος

 

Κουλιανού Μαρία | ΠΕ23

Ψυχολόγος

 

Σιδέρης Νικόλαος | ΠΕ23

Ψυχολόγος

 

Μουστάκα Κων/να | ΠΕ30

Κοινωνική Λειτουργός

Τηλ: 22210 41235

 

Πίττας Σταμάτης | ΠΕ30

Κοινωνικός Λειτουργός

 

Αλεξίου Χριστίνα | ΠΕ30

Κοινωνική Λειτουργός

 

Μιχάλαινα Αναστασία | ΠΕ21-26

Λογοθεραπεύτρια

 

-    ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Καραγέωργα Άννα | ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Γραμματέας

Τηλ: 22210 41254 | Fax: 22210 41235

 

Γραλίστας Ευθύμιος | ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Γραμματέας

Τηλ: 22210 41254 | Fax: 22210 41235